ІНСТРУКЦІЯ З ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ДЛЯ СУБ’ЄКТІВ

Згода суб’єкта на надання персональних даних

Заповнюючи форму на веб-сайті, я дозволяю адміністратору обробку персональних даних  в обсязі, зазначеному у формі, включаючи конкретну категорію персональних даних: мої персональні дані про здоров’я.  Адміністратору потрібні всі персональні дані, отримані таким чином, включаючи дані про моє здоров’я, для виконання передконтрактних домовленостей (§13 (1)(b) Закону № 18/2018 Coll. і §16 (1)(h)  ) Закону № 18/2018 Coll. та статті 6 (1) (b) Регламенту ЄС 2016/679 про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних та про вільне використання цих даних).

Згода на обробку контактних даних

Крім того, що стосується персональних даних, необхідних для виконання договірних умов, цим я надаю адміністратору мої контактні дані, які адміністратор зберігатиме у файлі з даними, зазначеними вище.  Також я надаю контактні дані адміністратору для цілей підтримки маркетингової бази даних клієнтів, а також для того, щоб адміністратор надсилав мені інформацію в майбутньому.  Я маю такі права щодо адміністратора та моїх персональних даних: запитувати доступ до персональних даних, виправляти персональні дані, стирати персональні дані або обмежувати обробку персональних даних, заперечувати проти обробки персональних даних та  вимагати запита на передачу персональних даних.  Я маю право подати клопотання про відкриття провадження щодо конфіденційності відповідно до §100 Закону № 18/2018 Coll.  про захист персональних даних.  Особисті дані не передаються в будь-яку третю країну.  Адміністратор  безперервно обробляє персональні дані для цілей будь-якого майбутнього контакту з клієнтом та для відповіді на будь-які додаткові потреби у здоров’ї.  У майбутньому контролер може використовувати автоматизовані індивідуальні процеси прийняття рішень, включаючи профілювання, для маркетингових цілей.

Я маю право в будь-який час скасувати цю згоду на обробку моїх персональних даних для цілей маркетингової діяльності.  Відкликання такої згоди не має зворотньої сили на законність обробки персональних даних за такою згодою до її відкликання.

© 2019 EXCIMER
Eye surgery clinic Bratislava - Karlova Ves